La pràctica diària

La pràctica diària

Com ja sabeu, imparteixo classes de Shakti Dance® dos dies a la setmana. I, a no ser que els alumnes no hagin pogut venir a la seva classe una setmana i la recuperin la següent, normalment sols realitzen Shakti Dance® un dia a la setmana.I, sovint, la gent es...