Abundància és plenitud, prosperitat, riquesa. I no tan sols riquesa econòmica, que també, sinó riquesa d’esperit. És a través de l’escolta de la nostra veritat interna, del nostre camí veritable, que l’abundància es manifesta.

L’Univers és abundància. Tan sols cal que observem la natura per adonar-nos-en. Nosaltres també formem part de la natura, som natura, som abundància. 

Així doncs… perquè sovint vivim en l’escassetat? Perquè ens limitem a allò que ens és donat? Quines pors se’ns desperten?

Us proposo poder experimentar tot plegat a través de la nova classe de Shakti Dance® en format virtual dedicada a l’abundància.

Connectarem amb l’arquetip de Lakshmi, deesa hindú de la prosperitat, la plenitud i l’abundància. Bona fortuna. Amor i bellesa, de la flor de lotus i de la fertilitat. Lakshmi és pura llum i harmonia. És la parella de Vishnu (cos físic), l’organitzador. Qui sosté l’equilibri dels valors espirituals, ètics i morals durant la creació del món manifest. Manifestem-nos des d’aquest equilibri i l’abundància serà manifestada en nosaltres.

A més a més, per aquells que ho vulguin, farem ús, de la sinèrgia d’olis essencials “Abundance”, de la casa Young Living.

Contacta amb mi sense cap compromís!!!