ALLIBERACIÓ PERICARDI
Osteopatia Bioenergètica Cel·lular
ALLIBERACIÓ PERICARDI
Osteopatia
Bioenergètica
Cel·lular

Què és l’alliberació del Pericardi?
És una tècnica osteopàtica creada per Montserrat Gascón, també anomenada Osteopatia Bioenergètica Cel•lular (OBC), la qual enfoca la importància de l’impacte emocional en la nostra salut global.

Davant de qualsevol impacte emocional el nostre cos genera una sèrie de mecanismes per tal de protegir l’òrgan receptor i canalitzador de les emocions, el cor, l’òrgan vital primordial del cos humà. Aquests mecanismes es desenvolupen a partir del Pericardi, un conjunt de membranes que embolcallen, protegeixen i fixen el cor en el mediastí. Quan el nostre ser es sent amenaçat (perquè tenim por, estem en perill, estem estressats, angoixats o estem patint un xoc traumàtic, per exemple) el pericardi reacciona contraient-se, realitzant la cuirassa necessària per tal de protegir el cor i, al mateix temps, mantenir-nos en vida. Remesa l’amenaça que l’ha fet reaccionar, el pericardi torna al seu estat natural d’expansió.
El problema esdevé quan aquesta resposta succeeix de forma repetitiva i el pericardi es manté en retracció durant un llarg període de temps, circumstància molt comuna en la societat en què vivim.

El pericardi té múltiples insercions anatòmiques i neurofisiològiques: conté nombrosos lligaments que l’uneixen directament amb la columna vertebral, des del sacre fins el crani, està íntimament lligat al cor, al diafragma, les pleures, la tràquea, l’esófag, l’entrada de l’estómac, les principals vies arterials i venoses, el centre frènic (responsable de la respiració), els ganglis estrellats (reguladors del sistema nerviós vegetatiu), els ganglis semillunars, la base del crani, les membranes intracranials i les glàndules timo i tiroides. Per tant, qualsevol reacció del pericardi pot acabar afectant extensivament a qualsevol part del nostre organisme per la reacció en cadena de les diferents estructures i funcions. Quant més temps es manté aquest estat de retracció, més pot acabar afectant a d’altres estructures i funcions.

Un pericardi permanentment retret acabarà formant un escut protector al voltant del cor que no li permetrà rebre i canalitzar les emocions, d’aquí la frase dita popular de “tenir el cor dur com una pedra”. L’efecte va més enllà del físic. Cos i ànima formen un tot. I, el seu punt d’unió és, precisament, el cor. Quan el pericardi perd l’equilibri entre el seu estat de retracció-expansió, la persona se sent desconnectada de sí mateixa.

Tota vida existent en l’Univers, tant en el micro com en el macroscosmos, és energia en constant moviment d’expansió i retracció. Amb l’osteopatia bioenergètica cel•lular el que fem és sentir aquest moviment energètic (la seva amplitud, direcció i ritme) i retornar-li l’equilibri, partint del seu centre (el pericardi) i estenent l’harmonització a la resta del cos, implicant no tan sols el cos físic sinó també l’emocional, el mental i l’energètic, escoltant-te com un tot, com a ser espiritual que ets, i ajudant-te a recordar-ho.

El tractament es realitza amb la roba posada (sense objectes metàl·lics: arracades, cinturó…) i estirat en una camilla.